στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια

Wednesday, April 07, 2010

El banquete de Heliogábalo. Sir Lawrence Alma Tadema

En los teatros, en los jardines, en los gimnasios...

En La Grecia Clásica y su legado, fue publicado un poema de Kavafis sobre Nerón.

Este césar decadente amaba a Grecia a su manera y consultó al Oráculo de Delfos por si tenía algo que temer.
-Teme a los setenta y tres años.

Nerón es joven. Nerón tiene treinta años. Goza del poder absoluto. Es un esteta. Ama la vida y carece de escrúpulos para allanarse el camino hacia sus goces: los teatros, los jardines, los gimnasios, los cuerpos desnudos y las rosas de la Acaya ciñendo sus sienes.

El decadente césar que asesinó a su madre regresa a Roma. Sus treinta años nada temen.
Mientras, en Hispania, Galba ha decidido derrocar al tirano. Ejercita a sus tropas y espera el momento propicio. Entrena como un legionario y endurece su piel para la guerra.
Tiene setenta y tres años.

El poema, en griego.
Fuente: La Grecia Clásica y su legado:

Η Διορία του Nέρωνος

Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε
του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό.
«Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.»
Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί.
Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή
είν’ η διορία που ο θεός τον δίδει
για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους.

Τώρα στην Pώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο,
αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξείδι αυτό,
που ήταν όλο μέρες απολαύσεως —
στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια ...
Των πόλεων της Aχαΐας εσπέρες ...
A των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων ...

Aυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας
κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί,
ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)
El Plazo de Nerón
K.P. Kavafis


Sin inquietarse, Nerón escuchó
el vaticinio del oráculo de Delfos:
"Has de temer a los setenta y tres años"
Mucho tiempo aún para gozar:
Tiene treinta años y el plazo
que la deidad le ha concedido es largo,
como para preocuparse por futuros peligros.

Ahora, un poco fatigado, regresa a Roma
felizmente cansado vuelve de este viaje
que ha traído un placer en cada día:
en los teatros, los jardines, los gimnasios,
en las noches incomparables de la Acaya
ay de los cuerpos desnudos, ay del placer
sobre todas las cosas...

Ese es Nerón. Y en Hispania
arenga y ejercita a sus tropas un anciano:
Galba, cumplidos los setenta y tres años.

(Versión: MGE)